back to home dude

Máy pinball kiểu người da đỏ

Máy pinball kiểu người da đỏ

về Máy pinball kiểu người da đỏ

Đây là chiếc máy pinball kiểu Indiana Jones. Hãy giành thật nhiều điểm mà không làm rớt trái bóng nha.