back to home dude

Máy phóng ma

Máy phóng ma

về Máy phóng ma

Đặt những con ma trong máy phóng và cố gắng để ném chúng trực tiếp vào quan tài.