back to home dude

Máy cưa trẻ em

Máy cưa trẻ em

về Máy cưa trẻ em

Trong trò chơi này, bạn đóng vai một con quái vật điên cuồng. Cưa những con người nhỏ bé đến chết trước khi bạn bị hết năng lượng. Một số năng lượng được giấu trên cây.