back to home dude

Máy bay TU-95

Máy bay TU-95

Về Máy bay TU-95

Lái chiếc máy bay Nga TU-95 và hoàn thành nhiệm vụ.