back to home dude

Máy bắn 2.4

Máy bắn 2.4

về Máy bắn 2.4

Bạn và một người bạn đang bị mắc kẹt trong một tòa nhà với đầy những thây ma nguy hiểm! Dùng súng để tiêu diệt chúng và cố gắng sống sót lâu nhất có thể!