back to home dude

Maxx the Robot

Maxx the Robot

về Maxx the Robot

Con người máy này đang bị lạc đường trong một thế giới xa lạ. Cố gắng tìm ra lối thoát và nếu như có kẻ thù bất ngờ xuất hiện, hãy tiêu diệt ngay.