back to home dude

Max Torque

Max Torque

về Max Torque

Chọn lấy một chiếc xe và giành chiến thắng trong thời gian nhanh nhất! Sử dụng thắng tay để chuyển hướng qua những gốc nhọn.