back to home dude

Max tàn phá 3

Max tàn phá 3

về Max tàn phá 3

Max thích phá hủy những món đồ. Bây giờ anh đang ở trong một nhà kho, vì vậy anh ta có thể phá vỡ tất cả mọi thứ anh muốn.