back to home dude

Mấu chốt chiến lược

Mấu chốt chiến lược

về Mấu chốt chiến lược

Đặt những chiến binh của bạn vào những điểm chiến lược để đánh bại kẻ thù. Bạn chỉ có thể di chuyển và tấn công khi đến lượt, vậy nên hãy suy nghĩ kỹ!