back to home dude

Math Lines

Math Lines

về Math Lines

Bắn những trái banh sao cho 2 con số cộng lại thành 10. Hãy cẩn thận đừng để cho những trái banh này về đến đích và lấy càng nhiều điểm càng tốt.