back to home dude

Match & Remove: Players Pack

Match & Remove: Players Pack

về Match & Remove: Players Pack

Loại bỏ các đối tượng theo thứ tự đúng để hoàn thành trò chơi! Hãy chắc chắn rằng chúng đang chạm vào nhau để loại bỏ nhiều đối tượng cùng màu. Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất?