back to home dude

Match n' Dig

Match n' Dig

về Match n' Dig

Hãy đào thật sâu nếu có thể bằng cách di chuyển những khối vuông với chuột của bạn!Nhớ là đừng để cho nhân vật của bạn không bị những khối vuông rơi từ trên xuống, nếu không bạn sẽ phải trở lại cấp độ bắt đầu.