back to home dude

Mặt trăng và trái đất

Mặt trăng và trái đất

về Mặt trăng và trái đất

Trái đất và mặt trăng là những người bạn thân thiểt từ nhiều năm nay, một tình bạn mà tưởng như không gì chia cắt được. Ngoại trừ hàng trăm hành tinh khác muốn đến và chiếm lấy trái đất. Hãy cho họ thấy bạn là người bạn thực thụ và sử dụng sức mạnh củ mình để ngăn chặn các tiểu hành tinh kia. Đã đến lúc bạn cần trả ơn cho người bạn tốt của mình rồi đó.