back to home dude

Mặt trăng nổ

Mặt trăng nổ

về Mặt trăng nổ

Trong trò chơi này bạn có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để cố gắng đánh rơi mặt trăng biến mất. Khi mặt trăng biến mất, mặt trời sẽ bắt đầu chiếu sáng.