back to home dude

Mất tích trên hoang đảo bí ẩn

Mất tích trên  hoang đảo bí ẩn

về Mất tích trên hoang đảo bí ẩn

Sống còn! Hãy tìm những món vật mà người đàn ông này cần để sống sót trên hòn đảo bí ẩn này.