back to home dude

Mật mã bí ẩn

Mật mã bí ẩn

Về Mật mã bí ẩn

Mật mã bí ẩn là sự kết nối ba trò chơi vui nhộn. Hãy kết nối ba mật mã giống nhau để xóa chúng khỏi bảng. Xóa tất cả những viên gạch với nên màu ghi để nâng cấp lên cấp độ mới