back to home dude

Mạt Chược FRVR

Mạt Chược FRVR

Về Mạt Chược FRVR

Chọn hai viên đá giống nhau để loại bỏ chúng. Hãy tiếp tục đến khi tất cả các viên đá đều biến mất. Lịch của trò chơi đã được điền đủ trong vòng một năm, nên sẽ có rất nhiều cấp độ để chơi. Bạn còn chờ gì nữa? Chơi và giành chiến thắng!