back to home dude

Mắt chết

Mắt chết

về Mắt chết

Hãy bắn tất cả mục tiêu trước khi hết thời gian. Đừng quên thu thập thêm đạn khi bạn có cơ hội. Liệu bạn có thể giành chiến thắng.