back to home dude

Master Blaster

Master Blaster

về Master Blaster

Nhảy vào chiếc xe tải của bạn và đua! Nhảy ngang qua những chiếc xe cháy nổ và cố gắng về đích mà không bị mất sức quá nhiều. Bạn có thể đạt đến đích trong một thời gian giới hạn?