back to home dude

Mardi Gras Mayhem!

Mardi Gras Mayhem!

về Mardi Gras Mayhem!

Tích lũy 500,000 đô la để mua cho Jane một chiếc nhẫn thật ấn tượng bằng cách nhảy lên trên đầu của những dòng người. Mua nâng cấp để đạt được những khoảng cách xa hơn!