back to home dude

Mảnh vụn kim cương

Mảnh vụn kim cương

về Mảnh vụn kim cương

lấy ra một số lượng kim cương từ trong trò chơi bằng cách tạo ra nhóm gồm 3 hay nhiều hơn những viên kim cương cùng màu! Sử dụng chuột vi tính để chọn xem nhóm nào bạn muốn quay