back to home dude

Mạng sống thứ 2 của Pha-ra-ong

Mạng sống thứ 2 của Pha-ra-ong

về Mạng sống thứ 2 của Pha-ra-ong

Hãy đóng vai Pha-ra-ong và tìm lối vượt qua các lăng mộ. Bạn phải tìm chìa khoá, di chuyển cac hộp và tìm ra cổng để lên cửa tiếp theo.