back to home dude

Mandrake 1

Mandrake 1

về Mandrake 1

Hãy tìm lại Mandrake trong trò chơi cuộc phiêu lưu kỳ bí này. Tập hợp những vật thể và tìm ra phương án nhạy bén để giải quyết trò chơi này.