back to home dude

Manamancers

Manamancers

về Manamancers

Bạn có thể nhìn thấy các loại vũ khí này không? Hãy sắp xếp chung để tạo thành một tổ hợp gồm 3 cái giống nhau để loại bỏ chúng và tăng điểm! Nếu bạn loại được nhiều vũ khí hơn đối thủ, bạn sẽ giành chiến thắng!