back to home dude

Makos

Makos

về Makos

Tạo ra 1 nhóm 3 hay nhiều những cái giống nhau. Khi chiếc ống được lấp đầy với những ngôi sao năng lượng, bạn sẽ tiếp tục đến cấp độ mới.