back to home dude

Make Happy Umbrella Man

Make Happy Umbrella Man

về Make Happy Umbrella Man

Hãy giúp người đàn ông cầm dù này nhảy càng xa khỏi nhà ông ta càng tốt! Vẽ các đường để ông ta có thể dùng để duy trì trên không trung. Đừng quên thu nhặt vật liệu, không thì bút chì của bạn sẽ hết!