back to home dude

Mahjong Link

Mahjong Link

về Mahjong Link

Hãy tìm ra hai hình Mahjong giống nhau. Các hình khối phải có ít nhất một mặt tiếp xúc.