back to home dude

Mahjong kẹo ngọt

Mahjong kẹo ngọt

về Mahjong kẹo ngọt

Nối hai hình giống nhau, xung quanh chúng phải trống ở ít nhất một cạnh. Chơi trò chơi Mahjong này với chủ đề các loại kẹo.