back to home dude

Mahjong Cook

Mahjong Cook

về Mahjong Cook

Bạn là đầu bếp Mạt Chược. Công việc của bạn là tìm ra 2 bức hình giống nhau hoàn toàn mà chúng không thể kết nối với nhau ít nhất một bên. Hãy tập hợp tất cả những vật trong bếp.