back to home dude

Mahjong Connect 2

Mahjong Connect 2

về Mahjong Connect 2

Ghép 2 khối giống nhau lại với nhau, những khối có ít nhất một bên không khớp với nhau. Nhanh tay trước khi hết giờ.