back to home dude

Mahjong Con

Mahjong Con

về Mahjong Con

Nối những tấm thẻ giống nhau. Một đường nói chỉ có thể gấp khúc tối đa 3 lần. Hãy suy nghĩ cẩn thận và bắt đầu nối. Bạn sẽ sang được màn chơi tiếp theo khi bạn đã sẵn sàng.