back to home dude

Mahjong Chain

Mahjong Chain

về Mahjong Chain

Nối 2 hình giống hệt nhau lại cùng nhau. Chúng phải nằm cạnh nhau ít nhất 1 bên