back to home dude

Magical Mahjong

Magical Mahjong

về Magical Mahjong

Trò chơi này yêu cầu bạn phải có một mức tập trung cao độ! Bạn có thể đạt được điểm cao nhất bằng cách bắn vào những khối vuông cùng loại đối diện nhau không nào?