back to home dude

Magic Smash Hammer

Magic Smash Hammer

về Magic Smash Hammer

Bảo vệ lâu đài của bạn bằng cách tiêu diệt kẻ thù bằng chiếc búa thần của bạn! Di chuyển chuột của bạn từ trái sang phải để ghiền nát chúng xuống đất và nâng cấp pháo đài với số tiền mà bạn kiếm được! Sau mỗi dòng, vị chủ nhân cuối cùng sẽ xuất hiện!