back to home dude

Magic Safari

Magic Safari

về Magic Safari

Để giúp cho chú khỉ này đến được cấp độ kế tiếp, bạn cần làm sạch con đường. Bạn có thể làm được điều này bằng cách xóa bỏ những vật thể, thả trôi chúng, thay đổi hình dạng của chúng hoặc đơn giản là sử dụng thần chú. Khi bạn hoàn thành trò chơi càng sớm, bạn sẽ đạt được càng nhiều điểm.