back to home dude

Magic Bar

Magic Bar

về Magic Bar

bạn chịu trách nhiệm cho quầy rượu phép màu của bạn! Nhìn vào quyển sách hướng dẫn và tạo ra món ăn mà mỗi khách hàng đã đặt! Và nhớ là đừng quên lấy tiền mà bạn kiếm được đấy nhé!