back to home dude

Mafia trả thù

Mafia trả thù

về Mafia trả thù

Ông chủ của bạn vừa bị đánh ngay trước mắt bạn. Bạn không hài lòng về điều đó. Vì vậy... Trả thù! Đâm hoặc bắn bất kì ai cản đường bạn trong trò chơi đánh nhau này.