back to home dude

Madness Day

Madness Day

Về Madness Day

Chiến đấu qua những môi trường khác nhau! Bắn giết những kẻ thù và những con quái ác như là chú hề ma quỷ! Bạn có thể hoàn thành hết tất cả những nhiệm vụ trong ngày điên cuồng này không nào?