back to home dude

Made In Mafia

Made In Mafia

về Made In Mafia

Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau cho tên trùm mafia Marconi! Di chuyển quanh chiếc xe đua và bắn để hạ gục các kẻ thù bên phải và trái của bạn. Đừng quên sử dụng bom để bạn có thể tiêu diệt chúng nhanh hơn!