back to home dude

Mad Doctors

Mad Doctors

về Mad Doctors

Điều khiển chiếc xe cứu thương qua những tòa nhà và ngang qua những người trong trường hợp khẩn cấp này! Đừng để xe của bạn bị đụng, thực hiện những pha hành động gây cấn bằng cách nhảy qua những dốc đường và vực thẳm.