back to home dude

Macho Man

Macho Man

Về Macho Man

Hãy nhập vai một anh hùng cơ bắp và tìm cách lên cấp độ cao hơn! Cố thu thập nhiều đồ vật nhất có thể và dùng súng hạ gục hết các đối thủ mà bạn gặp.