back to home dude

Ma cà rồng chạy trốn

Ma cà rồng chạy trốn

Về Ma cà rồng chạy trốn

Bạn là ma cà rồng và lần này, bạn phải chạy để giữ mạng sống. Hãy nhảy qua các vật cản và sưu tầm những đồng vàng.