back to home dude

Luxor

Luxor

Về Luxor

Hãy liên kết những quả bóng thành bộ ba hoặc hơn để làm chúng biến mất và không thể chạm tới kim tự tháp. Bạn phải bắt lấy những biểu tượng để khởi động năng lượng