back to home dude

Lựu đạn

Lựu đạn

về Lựu đạn

Ném lựu đạn vào kẻ thù của bạn. Nhưng đừng đánh mình!