back to home dude

Lướt ván cùng Bart 2

Lướt ván cùng Bart 2

về Lướt ván cùng Bart 2

Bart Simpson đã sẵn sàng cho việc trượt ván. Hãy hoàn thành lộ trình và thu thập đồ ăn trên đường đi.