back to home dude

Luminant Phantasia

Luminant Phantasia

về Luminant Phantasia

Tiêu diệt những kẻ thù ngẫu nhiên bằng cách chọn những pha tấn công hiệu quả nhất trong trò chơi chiến đấu luân phiên này.