back to home dude

Lumberjack và Trêhuggers

Lumberjack và Trêhuggers

về Lumberjack và Trêhuggers

Bạn là Lumberjack và có nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà khỏi Treehuggers độc ác. Hãy đánh bại chúng bằng cách ném rìu vào chúng. Đừng quên thu thập thật nhiều gỗ để mua vũ khí mới hoặc sửa nhà.