back to home dude

Lull Them All

Lull Them All

về Lull Them All

Hãy đưa những đứa trẻ này vào trong giấc ngủ! Đập phá những vật thể gây tiếng ồn và đưa cho mỗi đứa trẻ vài chú cừu hoặc một chú gấu bông!