back to home dude

Lucky Dragon

Lucky Dragon

Về Lucky Dragon

Một chú rồng con thật đáng yêu! bạn có thể giúp cho chú rồng này trông đẹp hơn bằng cách ghép cho nó bộ cánh, đuôi và nhiều thứ khác nữa.