back to home dude

Lực lượng sóc

Lực lượng sóc

về Lực lượng sóc

Hãy giúp chú sóc bay phá huỷ các toà lâu đài. Hãy thu thập đủ đồ vật trong suốt chuyến bay để lên được cửa tiếp. Nếu chơi tốt, bạn có thể sẽ giành được 3 đuôi mỗi cửa.